Quadre amb la Nova Tarifa de Decesos segons edat:

 

EDAT COST ANUAL
0-14 19,00 €
15-19 25,00 €
20-34 26,00 €
35-39 30,00 €
40-44 40,00 €
45-49 55,00 €
50-54 81,00 €
55-59 114,00 €
60-64 147,00 €
65-69 206,00 €
més de 70 316,00 €

 

Calculat amb un capital assegurat de 3.030€

 

SERVEIS INCLOSOS:

  • Trasllat Nacional i Internacional
  • Consulta jurídica telefònica
  • Testament Notarial
  • Testament Vital
  • Esborrat digital
  • Servei de Gestoria