Assessoria Núria Pujol

El dia 1 de gener de 2019 ha entrat en vigor el Reial Decrt-llei 28/2018 pr a la revaloració de les pensions publiques i altres mesures urgents en materia social, laboral i d’ocupació (BOE 29/12/2018)

A continuación es destaquen les principals novetats en materia de PENSIONS PÚBLIQUES:

Amb carácter general, l’1 de gener de 2019 s’aplicarà una revaloratzació del 1.6% a les pensions contributives del Sistema i del 3% per a les mínimes i SOVI i per les pensions no contributives.

Així queden les quanties mínimes en funció del tipus de pensió: