ITE Decret 67/2015

 

El «decret 67/2015, de 5 de maig, pel foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatjes, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici» regula la inspecció técnica dels edificis de vivendes i el llibre de l’edifici. Estableix l’obligació per part de propietaris i comunitats de propietaris d'»haver passat la inspecció técnica obligatòria i determinar si l’edifici és apte per a l’ús de vivenda».

 

Segons l’Annex 1 del Decret 67/2015: «Tots els edificis de vivendes s’han de sometre a inspecció técnica abans dels 45 anys d’antiguitat…»

 

Existeix un règim sancionador (Art. 118 Llei 18/2007, del dret a l’habitatge) que podría arribar a aplicar-se a aquelles comunitats o propietaris que estiguin fora del plaç previst: sancions que anirien dels 9.000€ i els 90.000€.