Assessoria Núria Pujol

NOTÍCIES DESTACADES

Hasta el 31 de diciembre del pasado año, las empresas que exportaban productos al Reino Unido estaban cubiertas, a través de la cobertura de RC Producto, de los daños materiales, corporales y perjuicios económicos derivados de dichos daños materiales y/o corporales que pudieran causar dichos productos. Para ello, debían de contemplar la facturación generada por […]

T’oferim un servei complet i de qualitat: Servei funerari Ninxo o inicineració  Trasllat nacional i internacional Capital regulador Assessoria jurídica i GESTORIA defunció TESTAMENT Cobertura de mascotes T’oferim unes solucions amplies i personalitzades fruit d’un análisis de necessitats complet i profesional a la mida de cada client. L’assegurança de Decesos és una cobertura que complementa […]

www.sectorasegurador.es/mejores-seguros-de-vida/ COM ESCOLLIR UNA BONA ASSEGURAÇA DE VIDA Aquests son els principals aspectes a tenir en compte segons el Sector Assegurador: 1. Tenir cura amb les ofertes de preu. Una assegurança econòmica pot no cobrir de forma completa.2. Comparar les Assegurances abans de contractar. 3. Recòrrer a un assessor profesional.4. Canviar per una altre assegurança […]

LA SEGURETAT CIBERNÈTICA DEL TEU NEGOCI Actualment tant en els negocis com en la nostra vida particular depenen gairabé íntegrament de les noves tecnologies: ordinadors, tauletes, servidors, mòbils, etc. Tots aquests dispositius están interconectats en l’anomenada internet de les coses. Amb l’Assegurança de ciberriscos podràs protegir el teu negoci dels riscos principals i les posibles […]