Un beneficiari a l’assegurança de renta vitalicia pot provocar sorpreses al testament

 

Contractar una renta vitalicia pot ser la solución de molts jubilats del futur, a la vista de les males perspectives del sistema públic de pensions. Però… en compte! podrien veure’s alterades les últimes voluntats i deixar a algún dels hereus sense herència.

De fet, qui contracta una renta vitalicia té l’opció de senyalitzar un beneficiari de l’assegurança despres de la seva defunció, que será aquella persona que rebrà part de la renta no percebuda fins la data o bé fins a una altre proporció pactada prèviament a l’assegurança.

Aquest beneficiari tindrà preferencia de cobrament per davant dels hereus legals alhora de recuperar el capital invertit, ja que la renta vitalicia, al funcionar com un llegat, no s’incorpora a la massa hereditària.

Per tant, cal seleccionar amb molt de compte els seus beneficiaris. Els problemes venen, de fet, quan el beneficiari i els hereus no son els mateixos.

Per defecte, si no es diu res, per ordre excluent es pagarà al conjugue, als descendents vius, als ascendents supervivents i als hereus legals. Com sempre, recomanem la consulta a un profesional per poder escollir amb eficacia les condicions que millor s’ajustin a les seves necessitats i desitjos. Si pot… eviti sorpreses!!