L’any 2015 ha sigut un any molt positiu per a les Assegurances de Vida Variable. Un any més ha seguit creixent el patrimoni d’aquests productes que en aquests moments es presenten com una de les poques alternatives d’inversió rentable davant d’un panorama de baixos tipus d’interès que sembla es mantindran també per aquest any.

 

INCREMENT PATRIMONI           2012/2015

Mercat Monetari Europeu                   2.31%

Renta Fixa Europea                             52.22%

Mixte Senior                                           34.31%

Renta Variable Espanyola                   41.81%

Renta Variable Europea                      25.21%

Renta Variable Internacional           191.35%

TOTAL                                                     34.36%

 

Les Assegurances de Vida Variable Patrimoni Fons i els seus sis fons amb diferent política d’inversió, conformen una oferta amplia per a tot tipus de client.

 

Aquestes assegurances son una clara opció per els estalviadors que en major o menor grau volen asumir un cert risc en la Inversió que realitzen en pro de una major rentabilitat a mig i llarg termini.